วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านปางมะโอ 1 / 2556

11 ธันวาคม 2555 บูรณาการอบรมเกษตรกรบ้านปางมะโอด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นหมู่บ้านที่เป็นภูเขาซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 1000 - 1500 เมตร

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมพื้นที่ 1/2556

9 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมพื้นที่เพื่อประสานงานโครงการที่จะดำเนินการในปี 2556

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554