วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านปางมะโอ 1 / 2556

11 ธันวาคม 2555 บูรณาการอบรมเกษตรกรบ้านปางมะโอด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นหมู่บ้านที่เป็นภูเขาซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 1000 - 1500 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น